Ålands Idrotts nya ordförande - Anders Ingves
07.04.2022

Anders Ingves och Erica Öström invalda i styrelsen

Idrottstinget hölls 29.3.2022. Stadgeenliga ärenden behandlades och som övriga ärenden godkändes förslag till nya stadgar som nu ska skickas in och godkännas hos Patent- och registerstyrelsen samt att styrelsen redogjorde för fördelning enligt nytt regelverk och svarade på frågor. I samband med tinget hölls även information om jämställdhetspolicy inkl. handingsplan som ska lämnas in senast i samband med höstens ansökan om verksamhetsstöd.

Thomas Sjöman och Edgar Vickström tackades av för sitt styrelsearbete medan ny ordförande Anders Ingves och ledamot Erica Öström valdes in.

Tack till alla som deltog! Protokoll med bilagor hittar ni här.