Utbildning och Kurser

Ledarna är idrottens viktigaste resurs.
För att upprätthålla och för att kunna utveckla den åländska idrotten behövs många utbildade ledare.
Ålands Idrott arbetar för en fortsatt utveckling av idrottsrörelsens alla organisationer genom att kontinuerligt erbjuda gränsöverskridande kurser, föreläsningar och fortbildningar. Dessa utbildningstillfällen ger förutom ökad kompetens möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökar samtidigt förståelse mellan olika idrotter.

För att tillgodose idrottsrörelsens behov sker planering av kursprogram och utbildningstillfällen i dialog med medlemsorganisationerna. Detta ger möjlighet till flexibla lösningar som återkopplar till idrottens och den specifika målgruppens behov. Har du och din förening önskemål om någon utbildning eller föreläsning kontakta gärna oss på Ålands Idrott.

Målgrupper inom utbildning
Idrottsledare/-tränare, funktionärer, idrottsorganisationer, idrottsutövare, klass- och idrottslärare, hälso- och sjukvårdsrelaterad personal.

Föreläsningar och Utbildningar
Under året kommer det att arrangeras ett antal föreläsningar, fortbildningar och utbildningar.
I det ordinarie utbildningsutbudet finns Grundutbildning för ledare samt Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Dessa två utbildningar erbjuds regelbundet.  

Planerade utbildningar