Idrottstinget

Ålands Idrottsförbund håller årligen ett ordinarie förbundsmöte, årsmötet, som kallas Idrottsting.
Idrottstinget hålls inom perioden mars-april månad varje år.