Hem

05 december 2018
Ålands Idrott har under hösten skapat en mötesplats där idrotten kan träffas o diskutera aktuella ämnen som berör idrotten. Detta har gjorts genom månatliga nätverksluncher.
02 oktober 2018
Ålands Idrott har anställt Josefine Gustafsson som vikarierande idrottskonsulent från och med 2 oktober 2018.
24 sep 2018

Ansökningar om bidrag för idrottsverksamhet görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år.

21 nov 2018

Årets idrottsforum går av stapeln den 17 november. Forumet som är en mötesplats för alla idrotter har i år fokus på barn och ungdomsidrott samt jämställd och inkluderad idrott.

30 aug 2018

Här kan man nominera kandidater idrott-fritidsstipendiet i Mariehamn.

Digital anmälning och regler finns på:

19 sep 2018

17 november arrangeras Idrottsforum. Idrottsforumet som är en mötesplats för alla idrotter kommer att fokusera på barn och ungdomsidrott samt jämställd och inkluderande idrott.

Puff: 

Idrottsbanken
Idrottsgalan 2019