Hem

25 april 2021
Ålands Idrott håller sitt årsmöte, kallat Idrottsting, tisdagen den 27 april med start kl. 18:00 digitalt/ på  Park Alandia Hotell.
26 april 2021
Moderskapsvikariatet som verkställande sportchef har varit lediganslaget mellan den 24.03.21-11.04.2021.
01 apr 2021

Ansökningstiden för ungdomssommarjobben gick ut den 31 mars och då hade 80 st ungdomar lämnat in ansökningar till de nio olika arbetena.

22 mar 2021

Till sommaren 2021 erbjuder Ålands Idrott sommarjobb till nio ungdomar födda mellan 2003-2006. 

04 mar 2021

I landskapets budget för år 2021 finns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år som Ålands Idrott har till uppgift att fördela.

25 jan 2021

Ålands Idrott har från Idrottstinget 2020 i uppdrag av medlemsorganisationerna att se över gällande former och principer för ekonomiska stöd och komma med förslag om uppdaterade ramar och principer