Hem

04 juni 2021
Undervisnings- och kulturministeriet  i Finland har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under
25 maj 2021
Kom med och lyssna på vad det finns för möjligheter för framtida datainsamling och framför din förenings behov och synpunkter. 
25 maj 2021

En befattning som ordinarie idrottskonsulent (100 %) har varit lediganslagen mellan den 24.03.21-11.04.2021. Tjugo ansökningar har inkommit inom utsatt tid.

20 maj 2021

Under Idrottstinget den 27 april delade Ålands Idrott ut priser för 2020-års idrottsprestationer, priscermonin filmades och kan nu ses här:

17 maj 2021

I landskapets budget för år 2021 finns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år som Ålands Idrott har till uppgift att fördela. I första ansökningsrundan fördelades 28 

26 apr 2021

Moderskapsvikariatet som verkställande sportchef har varit lediganslaget mellan den 24.03.21-11.04.2021.