Ålands Idrott

Nyheter

Coronavirus
17.01.2022

Coronaviruset och idrottsrörelsen 17.1.2022

Ålands Landskapsregering meddelade idag att barn och unga, från fredag 21.1.2022 till och med 3.2.2022, undantas avrådan om fritids- och hobbyverksamheter inomhus. Därmed kan fritids- och hobbyverksamhet anordnas inomhus för barn och unga under 18 år under denna period.

13.01.2022

Specialgruppstillstånd för besökande idrottslag

Medlemsorganisationer kan söka specialgruppstillstånd från Gränsbevakningsväsendet för besökande lag inför ankomst till Åland.

Coronavirus
11.01.2022

Kostnadsersättning covid-19-tester och intyg som krävs inför inresa till Sverige

Medlemsorganisationer kan ansöka om kostnadsersättning, administrerat av Ålands Idrott (ÅI), för covid-19-tester och intyg som krävs för inresa till Sverige under perioden 1-31.1.2022. Detta gäller lag för deltagande i seriespel eller motsvarande ordinarie, sedan tidigare inplanerade, tävlingar för individuella idrottare. Syftet är att ge åländska idrottsorganisationer förutsättningar att fortsatt kunna bedriva ordinarie idrottsverksamhet trots gällande testkrav för inresa till Sverige.

05.01.2022

Coronaviruset och idrottsrörelsen 5.1.2022

Nya bud från Ålands Landskapsregering!

Även barn och unga avråds nu från deltagande i hobby- och fritidsaktiviteter inomhus. Dessutom ålägger Landskapsregeringen 10-20.1.2022 aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.

Det som tidigare meddelats om att offentliga tillställningar inomhus förbjuds och om avrådan från privata tillställningar inomhus gäller ännu.
20 januari är nu slutdatum för allt ovanstående.

Coronavirus