klubba
12.03.2024

Idrottstinget 2024

Ålands Idrott kallar medlemsorganisationer till ordinarie förbundsmöte, Idrottstinget, tisdagen

den 9 april kl. 18:00 på Ålands Sjöfartsmuseum.

 

Medlem som önskar att ett ärende skall upptas på föredragningslistan till Idrottstinget, ska skriftligen meddela förbundsstyrelsen om detta, senast den 26 mars 2024 kl. 16.00. Frågor av ekonomisk natur ska endast avgöras om de finns upptagna på föredragningslistan.

 

Andra kallelsen kommer en vecka, sju (7) dagar, före mötet. Då sänds föredragningslistan och tillhörande material ut.

Vid frågor går det bra att kontakta förbundskansliet, via e-post: jenna@alandsidrott.ax eller telefon 0457-345 59 28.