Nordiskt idrottsmöte 2023
03.09.2023

Nordiskt idrottsmöte hölls på Grönland

De nordiska olympiska kommittéerna, paralympiska kommittéerna och riksidrottsorganisationerna har träffats på Grönland 31.08-1.9.2023. Åland har en självständig roll i den så kallade felleskommitéen av de nordiska riksidrottsorganisationerna och det årliga mötet är en viktig plattform för kunskapsutbyte, nätverkande, diskussion och ställningstaganden kring aktuella idrottsfrågor. Ålands Idrott representerades på mötet av Ålands Idrotts ordförande Anders Ingves och sportchef Jenna Gestranius.

Gemensamma frågor som behandlades på mötet var idrottens klimatpåverkan, inkludering, tryggande av en säker idrottsmiljö för barn och unga, idrottspolitiskt påverkansarbete samt ryskt och vitryskt deltagande i internationell idrott. 

De nordiska idrottsorganisationerna var eniga i att stå fast vid sin ståndpunkt kring ryskt och vitryskt deltagande i internationell idrott. Uttalandet från den 7 februari i år bekräftades och lyder:

• The situation with the war in Ukraine has not changed.
• Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in international sports participation.
• Now is not the right time to consider their return; that is our position.
• We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.
• The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together, and in close dialogue with relevant stakeholders, continue to evaluate and monitor the situation closely.

Sportchef Jenna Gestranius sammanfattar - Vi kommer hem från mötet på Grönland med värdefulla nya kontakter och idéer till att tackla aktuella utmaningar, samt insikter om att i vissa frågor är vi helt på rätt väg.