manifestet
04.10.2023

Ålands Idrotts politiska manifest

Vi har under året träffat samtliga 7 politiska partier för att finna en gemensam idrottspolitisk ståndpunkt. Samtalen har sammanfattats i ett manifest som förhoppningsvis skall komma att innefattas i regeringsprogrammet.

Läs manifestet i sin helhet här:

Idrott är gemenskap, är utmaningar, är fostrande, gör gott, men allra mest är fylld av glädje.

Syftet med rubriken är att stryka under idrottens egenvärde. Idrotten i sig är det viktigaste. När vi samtalar om eller fattar beslut om idrott måste idrotten komma först. Det vill säga först förbättrar vi förutsättningar för att locka till, utöva och bedriva idrott. Sedan funderar vi över de mervärden idrotten de facto skapar. Så som bättre fysisk och mental hälsa, integration, kunskap i och förståelse för demokrati. Samt förmåga att hantera ständigt lärande, motgångar och medgångar.

För att stärka och stödja idrotten, som har ca 13 000 aktiva medlemmar i 70 föreningar på Åland, vill vi ta bort hinder, samt göra mera av det som samlar fler, skapar mer glädje och helt enkelt får fler att börja och färre att sluta med idrott.
Det är lätt att fastna i varför det är viktigt med idrott som bygger välmående, hälsa, tillhörighet och ledaregenskaper. I denna text fokuserar vi inte på att beskriva nyttor, forskning som visar på behov av mera rörelse eller andra samhällsproblem. Det är redan allmän känt. Vi vill visa på ett fåtal tydliga åtgärder som behövs för idrotten.

Offentlig finansiering (Paf-medel) och en självständig idrottsrörelse, med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott, är förutsättningen. Engagemanget och sammanhållningen inom idrottsrörelsen betyder mycket för samhället. Politikens uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bredd- och elitidrott.
Därför vill vi att medlen som Pafs verksamhet tillför skapar långsiktighet, trygghet och driv för idrottens och tredje sektorns utveckling. Det kan göras genom att fondera Paf-medel för att kunna finansiera Idrotten och tredje sektorn också under år som Paf lämnar sämre vinster. Därtill bör tilldelningen motivera att flera börjar idrotta och håller på längre, vi vill därför koppla anslagen till ett idrottsindex byggt på kostnadsutveckling och tillväxten inom idrotten.

Alltför många slutar för tidigt med sin idrott. Och tyvärr finns det alltför många som aldrig hittar glädjen i att röra sig, att svettas, att motiveras av sin utveckling och att lära sig nya färdigheter. Att hitta detta är kärnan i idrotten. Och det vi vill att alla skall få möjlighet att upptäcka. Oavsett kön, ursprung eller förutsättningar.
Därför vill vi med lärdomar från Island, Färöarna och Finland ha förutsättningar för att med hjälp av föreningslivet skapa kraftigt ökad tillgång till idrott och kultur under och i direkt förbindelse med skoldagen.

För att bredda underlaget för att driva föreningarna och förstärka kopplingen mellan individer och idrotten måste idrotten komma först i föreningarnas uppdrag, givetvis ska samhällets värderingar och krav fyllas.
Därför vill vi göra det enklare och roligare att vara ledare inom idrotten. Enklare genom stöd och utbildningar för idrottsledare. Roligare genom att frigöra mera tid för själva idrotten och integrera samhällskraven in i aktiviteterna istället för att skapa byråkratiska pålagor.

De viktigaste mervärdena som idrotten tillför samhället är fysisk och mental hälsa.
Därför vill vi göra mera rum för att integrera idrott och att röra sig med pulspåslag i naturen i varje barn och ungdoms skoldag. Därför bör flera platser för spontan idrott skapas och underhållas med offentliga medel.

Symbiosen mellan idrott, turism och näringslivet behöver konkretiseras. För idrotten ger det möjligheter till tilläggsfinansiering och minskade kostnader. Idrottsanläggningar beläggs mera med tävlingar och idrottsevenemang, vilket ökar intäkterna och ger möjlighet för sänkta kostnader för de lokala föreningarna. Flera idrottstävlingar och -evenemang ökar synlighet, samt möjlighet för åländska idrottare att möta och inspireras av idrottare utifrån. Vilket ökar motivation, lockar och gör att fler håller på längre.
Därför vill vi öka idrottsturismen genom ett tydligt offentligt finansierat projekt.