02.05.2024

Ny ansökningsomgång av specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under läsåret 2024-2025

Nu finns det möjlighet att söka om specialunderstöd för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under läsåret 2024-2025.

Målgruppen är barn i  årskurs 1-9 samt barn i förskolan. 

Kommuner och föreningar kan söka om stöd för regelbundna aktiviteter.

Ansökan ska föregås av en fritt formulerad intresseanmälan som lämnas in senast den 24 maj till Ålands landskapsregering på e-postadressen; registrator@regeringen.ax eller per post till Ålands Landskapsregering, registrator, PB 1060, AX-22111 Mariehamn.

Läs mer om stödet!