Kurser

20 sep 18:00 till 20:00
Folkhälsan erbjuder idrottsföreningar på Åland en möjlighet att få ta del av Trygghetslåda idrott – för föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott.
I samarbete med Ålands idrott kommer en kväll arrangeras där du får ta del av ett nytt material för dig...
14 okt 18:00 till 13 nov 17:00
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som...