Medlemskap

För att upptas som medlem i Ålands Idrott så skall en idrottsorganisation lämna en fritt formulerad ansökan till förbundsstyrelsen. Av ansökan bör framgå:

  • föreningens registrerade namn
  • föreningens registrerings- och FO-nummer
  • kopia på föreningens stadgar
  • förteckning över föreningens styrelse

Förbundsstyrelsen upptar inlämnad ansökan snarast möjligt till behandling, samt fattar beslut om medlemskap.

Medlemskapet innebär:

  • att förening erlägger årlig medlemsavgift till Ålands Idrott
  • att förening sköter de uppgifter som Ålands Idrott ålägger densamma
  • att förening har rätt att närvara på Idrottsting och där ha rösträtt (gäller ej associerad medlem)