Bidrag för idrottsverksamhet

Landskapsregeringen har beviljat Ålands Idrott rätt att själv fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. Landskapregeringens allmänna principer för verksamhetstöd ur penningautomatmedel gäller även idrottens verksamhetsmedel.

Idrottsorganisation som uppfyller grundförutsättningarna kan ansöka verksamhetsstöd. Ansökningar görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år. Försenad ansökan beaktas i nästa ansökningsomgång för ifrågavarande stöd.

Verksamhetsstöd för utveckling/utbildning och projekt kan dessutom sökas 15 februari och 15 juni, förutsatt att det finns fördelbara medel kvar. Då skickas utbildningsstatistik/-plan och/eller projektplan enligt mall på Ålands Idrotts hemsida till info@alandsidrott.ax.