Utvecklingsstöd, projekt och utbildning med deadline 15.2 och 15.6

Enligt det nya regelverket för fördelning så kan ni söka stöd för att utveckla er verksamhet genom projekt och utbildning flera gånger per år.

Alla projektansökningar välkomnas, och fokusområden som prioriteras för projekt under 2022-2023 är:

• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten

• Jämställd, inkluderande och trygg idrott

• Samsyn mellan idrotter

• Hållbarhet

Utöver ovannämnda har även fokusområdet återstart tillkommit. Återstartsstödet ska stimulera och underlätta uppstart av medlemsorganisationernas verksamhet så att de negativa konsekvenserna av coronapandemin i idrottsrörelsen kan mildras. Stödet syftar till att möjliggöra rekrytering, återrekrytering och att behålla medlemmar.

Välkomna att lämna in er organisations ansökan till info@alandsidrott.ax senast 15.2 eller 15.6 (eller i samband med ansökan om verksamhetsstöd 15.10). Vi behöver följande information:

Projekt:
Organisationens namn, beskrivning av projekt, syfte, tid för genomförande, det tänkta resultatet, ev. samarbetspartners, personella resurser, budget.

Utbildning
Organisationens namn, personens/personernas namn som har gått/ska gå utbildningen, beskrivning av utbildning inkl. nivå, syfte, tid för genomförande, det tänkta resultatet, budget/kvitton.