Utvecklingsstöd, projekt och utbildning med deadline 15.2 och 15.6

Enligt det nya regelverket för fördelning så kan ni söka stöd för att utveckla er verksamhet genom projekt och utbildning flera gånger per år.

Alla projektansökningar välkomnas, och fokusområden som prioriteras för projekt under 2023 är:

• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten

• Jämställd, inkluderande och trygg idrott

• Samsyn mellan idrotter

• Hållbarhet

• Återstart efter pandemin

Välkomna att lämna in er organisations ansökan till info@alandsidrott.ax senast 15.2 eller 15.6 (eller i samband med ansökan om verksamhetsstöd 15.10). Vi behöver följande information:

Obs! Efter utvärdering av utvecklingsstöd 2022 beslöts att stöd per projekt/utbildning behöver uppnå minst en summa på 500 € för att beviljas.

Projekt:
Organisationens namn, beskrivning av projekt, syfte, tid för genomförande, det tänkta resultatet, ev. samarbetspartners, personella resurser, budget.

Utbildning
Organisationens namn, personens/personernas namn som har gått/ska gå utbildningen, beskrivning av utbildning inkl. nivå, syfte, tid för genomförande, det tänkta resultatet, budget/kvitton.