Att bilda en förening

Här har vi samlat information från Patent- och registerstyrelsen som handhar alla registeringar av föreningar i Finland.

I Finland underlyder alla sammanslutningar (föreningar) registrerade som oregistrerade, föreningslagen.

Registrerad och oregistrerad förening
En ideell förening kan utöva verksamhet i registrerad eller oregistrerad form.
Registrerade föreningar har rättskapacitet. De kan inneha egendom, ingå avtal samt uppsätta olika anhållan och ansökningar vid behov. En registrerad förenings medlemmar svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.
En oregistrerad förening har inte rättskapacitet, den kan inte skaffa egendom i sitt namn och den kan inte vara medlem i en annan förening. Dess grundande och verksamhet regleras inte, och det som styrelsen gör i föreningens namn binder inte de andra medlemmarna. Ansvaret för en oregistrerad förenings verksamhet bärs av dem som har varit med om den verksamhet som gav upphov till ansvaret.

Länkar till Patent- och registerstyrelsens sidor:

Läs råd om grundande av en förening 

Exempel på syften och verksamhetsformer för idrottsföreningar

Blanketter och stadgemodeller