Bidrag och stöd

Ålands Idrott har sedan 1999 ansvaret för fördelningen av finansiella resurser till den åländska idrottsrörelsen. Fördelningen grundar sig på nuvarande Idrottslag samt den förordning som Ålands Landskapsregering fastställt.

Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel skall fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd.

Grundförutsättning för ansökan:

  • Den sökande organisationen skall ha varit registrerad i minst ett år och kunna presentera bokslut, revisions- och verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Den sökande organisationen skall vara medlem i Ålands Idrott.