Bidrag och stöd

 

Ansökan för föreningar    Ansökan för förbund    

 

Ålands Idrott har sedan 1999 ansvaret för fördelningen av finansiella resurser till den åländska idrottsrörelsen. Fördelningen grundar sig på nuvarande Idrottslag samt den förordning som Ålands Landskapsregering fastställt.

Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel skall fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd.

Grundförutsättning för ansökan:

  • Den sökande organisationen skall ha varit registrerad i minst ett år och kunna presentera bokslut, revisions- och verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Den sökande organisationen skall vara medlem i Ålands Idrott.

Regelverk    Mallar och bilagor    Beviljade stöd 2022

Datainsamlingsverktyg

Från och med 01.01.2023 skall organisationer som ansöker om verksamhetsbidrag uppvisa närvarostatistik via Membra eller Suomisport.
Se filmerna nedan för mera information om vardera plattform.

Membra    Suomisport