Bidrag och stöd

 

Ansökan för föreningar   Ansökan för förbund    

Ålands Idrott har sedan 1999 ansvaret för fördelningen av finansiella resurser till den åländska idrottsrörelsen. Fördelningen grundar sig på nuvarande Idrottslag samt den förordning som Ålands Landskapsregering fastställt.

Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel skall fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd.

Grundförutsättning för ansökan:

  • Den sökande organisationen skall ha varit registrerad i minst ett år och kunna presentera bokslut, revisions- och verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Den sökande organisationen skall vara medlem i Ålands Idrott.

Regelverk   Mallar och bilagor

Beviljade stöd 2022   Beviljade stöd 2023

Datainsamlingsverktyg

Från och med 01.01.2023 skall organisationer som ansöker om verksamhetsbidrag uppvisa närvarostatistik via Membra eller Suomisport.
Se filmerna nedan för mera information om vardera plattform.

Membra   Suomisport