rekry
14.05.2024

Ålands Idrott söker en idrottskonsulent

Vill du jobba med idrott? Vi söker dig som tillsammans med övrig personal vill utveckla den åländska idrottsrörelsen i enlighet med förbundets strategi och verksamhetsplan. 

Om rollen

Idrottskonsulenten fungerar som rådgivare för föreningar och förbund med målsättningen att skapa hållbara verksamhetsförutsättningar för dem. Du ansvarar också för olika delar av förbundets verksamhetsområden, olika projekt och evenemang. Som idrottskonsulent jobbar du administrativt på kansliet men också ute på fältet i kontakt med idrottare, ledare och funktionärer.

Dina arbetsuppgifter kan bestå bland annat av:

 • samarbete med skolor och andra organisationer kring aktiviteter i anslutning till skoldagen, t.ex. Starka Barn
 • koordinering och genomförande av utbildningar, evenemang och träffar
 • att ta fram hjälpmaterial, mallar och verktyg som underlättar föreningarnas arbete
 • beredning av ärenden till styrelsen inom tilldelade ansvarsområden, t.ex. stipendieprogram och specialidrott
 • dokumentering i form av årsrapportering och verksamhetsplanering
 • kommunikation, genom bl.a. hemsida och sociala medier
 • planering och genomförande av elitförberedande träning för ungdomar med specialidrott

Vem är du?

För att trivas och lyckas i denna roll behöver du:

 • trivas i kontakt med människor och vara serviceinriktad
 • besitta goda administrativa färdigheter
 • vara en flexibel lagspelare som trivs med att arbeta i en liten organisation där vi hjälper varandra över uppgiftsområden
 • kunna jobba självständigt, ta ansvar och driva utveckling framåt
 • kunna jobba processorienterat med föränderliga arbetsuppgifter
 • vara beredd på att kvälls- och helgarbete är en del av vardagen
 • ha mycket god kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Lämplig utbildning i kombination med intresse för och inblick i idrottsrörelsen. Straffregisterutdrag ska uppvisas innan tillträde.

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen
 • Stor vikt läggs vid personliga egenskaper

 

Ansökan

Fritt formulerad ansökan innehållande CV samt löneanspråk sänds till jenna@alandsidrott.ax senast den 31 maj 2024. Vid frågor kontakta sportchef Jenna Gestranius +358 457 345 5928.

 

Ålands Idrottsförbund r.f. är takorganisation för den åländska idrottsrörelsen. Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas arbete, företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen samt att arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utvecklingÅland. Ålands Idrottsförbund r.f. ansvarar till stora delar för fördelningen av landskapsmedel till idrottsrörelsen.