Nordiskt samarbete

Nordiskt Idrottsmöte
Det nordiska samarbetet har redan en 100-årig tradition. Det första nordiska Fellesmötet inom idrotten arrangerades redan år 1896. 
1918 grundades felleskommittén av de nordiska riksidrottsorganisationerna i Finland, Norge, Sverige och Danmark. Sedan dess har samarbetet utökats med Island, Grönland, Färöarna och från och med 2005 är Åland fullvärdiga medlemmar.

Samarbetet har sedan en lång tid även omfattat de olympiska kommittéerna i Norden.
Enligt stadgar hålls det nordiska idrottsmötet 1 gång årligen och arrangeras enligt en rotationsprincip mellan länderna.

Nordiskt barn- och ungdomssamarbete
Norden samarbetar sedan 1996 kring barn och ungdomsfrågor.
Representanter från de olika ländernas idrottsförbund träffas årligen och informerar kring olika barn- och ungdomsprojekt som pågår.

Ett resultat av samarbetet är att det vart tredje år arrangeras en konferens inom frågor som behandlar barn och ungdomsidrotten.
Målet med konferenserna är att få ta del av ny forskning, få inspiration, skapa nya kontakter och bilda nätverk, dela erfarenheter.
Konferensernas tema är olika från varje gång och de flyttar mellan länderna.