Elitstöd för lagidrott

Sedan 2014 fördelar Ålands Idrott elitstöd för lagidrotter på högsta finländska nivå. Gällande kriterier och fördelning inför år 2022 hittas i bilagan. 

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta sportchefen.