Elitstöd för lagidrott

Sedan 2014 fördelar Ålands Idrott elitstöd för lagidrotter på högsta finländska nivå.
Grundläggande kriterier finns enligt länken.

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta förbundskansliet.