Skolidrott

Skolidrottsdagarna är ett samarbete mellan skola och idrott där alla elever från årskurs 3 till 6 bjuds in till sportdagar med olika aktiviteter. Målet med skolidrottsdagarna är att alla barn skall få möjlighet att prova olika idrotter för att kanske hitta en idrott de vill fortsätta med. För idrottsförbund och -föreningar är detta en möjlighet att visa upp sin sport och på det sättet kunna rekrytera barn till sin verksamhet.

Skolidrottsdagar har arrangerats sedan 2007. De första åren testade vi några olika koncept innan vi kom till det arrangemang vi har idag. Ålands Idrott arrangerar två dagar på hösten och två dagar på våren där olika idrottsförbud och föreningar medverkar. Alla elever får möjlighet att varje år testa på 4 idrotter eller aktiviteter under dessa dagar. På hösten arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk 5 och åk 6 och på våren arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk3 och åk 4.

Ålands Ålands Motionsförbund är dom som sköter det praktiska arbetet inför och under dessa dagar. Utöver det samarbetar Ålands Idrott med Ålands Lyceum, inriktning hälsa och idrott och Godby Högstadieskola, idrottsprofilen för att få fler funktionärer till de olika sporterna.

Sedan 2016 har Ålands Idrott i samarbete med De Utvecklingsstördas Väl  arrangerat skolidrottsdagar för eleverna på träningsundervisningen samt för elever på yrkesträningsprogrammet på Ålands Gymnasium.

Ålands Idrott har också medverkat i ett projekt som startade 2019 i samarbete med Ålands yrkesgymnasiums teknikprogram. Eleverna genomförde en idrottsdag där de fick prova på olika idrotter med målet att inspirera eleverna till att hitta en idrottsform som skulle hjälpa dem till en mer aktiv vardag och förbättra deras fysiska kapacitet. 

Ovanstående projekt mynnade ut i att år 2021 började Ålands Idrott anordna skolidrottsdagar även för Ålands Lyceum samt resterande delar av Ålands Yrkesgymnasium. I gymnasieåldern har många ungdomar slutat idrotta i föreningar vilket medför en mera stillasittande vardag, dessa dagar är en motaktion till detta och målet är att hjälpa ungdomar finna ett lustfyllt och livslångt idrottande.