Skolidrott

Skolidrottsdagarna är ett samarbete mellan skola och idrott där alla elever från årskurs 3 till 6 bjuds in till sportdagar med olika aktiviteter. Målet med skolidrottsdagarna är att alla barn skall få möjlighet att prova olika idrotter för att kanske hitta en idrott de vill fortsätta med. För idrottsförbund och -föreningar är detta en möjlighet att visa upp sin sport och på det sättet kunna rekrytera barn till sin verksamhet.

Skolidrottsdagar har arrangerats sedan 2007. De första åren testade vi några olika koncept innan vi kom till det arrangemang vi har idag. Ålands Idrott arrangerar två dagar på hösten och två dagar på våren där olika idrottsförbund och föreningar medverkar. Alla elever får möjlighet att varje år testa på 4 idrotter eller aktiviteter under dessa dagar. På hösten arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk 5 och åk 6 och på våren arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk 3 och åk 4.

Ålands Motionsförening är dom som sköter det operativa arbetet inför och under dessa dagar. 

Sedan 2016 har Ålands Idrott i samarbete med De Utvecklingsstördas Väl arrangerat skolidrottsdagar för eleverna på träningsundervisningen samt för elever på yrkesträningsprogrammet på Ålands Gymnasium. Hösten 2023 inkluderades elever från träningsundervisningen i skolidrottsdagarna som arrangerades för eleverna i åk 5 och 6. Samtidigt erbjöds parasport som en del i alla elevers skolidrottsdag.