13.05.2024

Delta på RF SISU Gotlands digitala utbildning Parasportensgrunder

Utbildningen Parasportens grunder tar på en grundnivå upp vad parasport är för något och förklarar till vem parasporten riktar sig. Syftet med utbildningen är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport.
Vi har fått lov av RF SISU Gotland att marknadsföra denna utbildning som körs den 22 maj 2024 kl 19-21.00.  Du kan anmäla dig här