Mallar bilagor till ansökan

Här hittar du mallar som ska användas till bilagor för:

  • Riktade bidrag (komplettering barn och unga i grönt, vuxenidrott, paraidrott) OBS! Olika flikar i dokumentet.
  • Projekt
  • Utbildning
  • Elitidrott.

Börja med att ladda ner mallen till din dator, fyll i och bifoga sedan som bilaga till ansökan. Dessa bifogas sist i Landskapsregeringens e-blankett eller mejlas till info@alandsidrott.ax innan utsatt deadline.