Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott är den åländska idrottens högsta beslutandeorgan.

Förbundsstyrelsen 2023-2024

Förbundsordförande: Anders Ingves, anders@ingves.com tel. +358407178441
Mandat: Ettårigt

Vice ordförande: Katarina Sundberg - Mandat: Utgår till Idrottstinget 2024
Ledamot: Björn Ekstrand - Mandat: Utgår till Idrottstinget 2025
Ledamot: Mathias Eriksson - Mandat: Ställer ej upp för omval
Ledamot: Pauline Friman - Mandat: Utgår till Idrottstinget 2025
Ledamot: Kirsi Jansson - Mandat: Utgår till tinget 2024
Ledamot: Ronald Nordberg - Mandat: Utgår till Idrottstinget 2025
Ledamot: Anna-Karin Salmén - Mandat: Utgår till idrottstinget 2025
Ledamot: Peter Wahlstedt - Mandat: Utgår till Idrottstinget 2024
Ledamot: Erica Öström - Mandat: Ställer inte upp för omval

Valberedningen 2023-2024 består av:

Eva Fellman, sammankallare,  e-post: eva.fellman@outlook.com
André Portin
Ylva Watkins