Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott är den åländska idrottens högsta beslutandeorgan.

Förbundsstyrelsen 2023-2024

Förbundsordförande: Anders Ingves, anders@ingves.com tel. +358407178441

Vice ordförande: Katarina Sundberg
Ledamot: Björn Ekstrand
Ledamot: Mathias Eriksson
Ledamot: Pauline Friman
Ledamot: Kirsi Jansson
Ledamot: Ronald Nordberg
Ledamot: Anna-Karin Salmén
Ledamot: Peter Wahlstedt
Ledamot: Erica Öström

Valberedningen 2023-2024 består av:

Eva Fellman, sammankallare,  e-post: eva.fellman@gmail.com
André Portin
Ylva Watkins