Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott är den åländska idrottens högsta beslutandeorgan.

Förbundsstyrelsen 2022-2023

Förbundsordförande: Anders Ingves, anders@ingves.com tel. +358407178441
Vice ordförande: Kirsi Jansson
Ledamot: Björn Ekstrand
Ledamot: Fanny Eriksson
Ledamot: Mathias Eriksson
Ledamot: Kim Gylling
Ledamot: Erica Öström
Ledamot: Katarina Sundberg
Ledamot: Peter Wahlstedt
Ledamot: Malin Ringbom
 

Valberedningen 2022-2023 består av:

Eva Fellman, sammankallare,  e-post: eva.fellman@gmail.com
Christian Jansson
Josephine Törnroos