Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott är den åländska idrottens högsta beslutandeorgan.

Förbundsstyrelsen 2021-2022

Förbundsordförande: Edgar Vickström
Vice ordförande: Kirsi Jansson
Ledamot: Björn Ekstrand
Ledamot: Fanny Eriksson
Ledamot: Mathias Eriksson
Ledamot: Kim Gylling
Ledamot: Thomas Sjöman
Ledamot: Katarina Sundberg
Ledamot: Peter Wahlstedt
Ledamot: Malin Ringbom
 

Valberedningen 2021-2022  består av:

Eva Fellman, sammankallare,  e-post: eva.fellman(a)gmail.com
Christian Jansson
Josephine Törnroos