Kontakt

Oss besöker du i Idrottens Hus på  Östra Esplanadgatan 7
I centrala Mariehamn. Välkommen!

Faktureringsadress:
c/o Nova Alandia AB
Blomstringevägen 12
AX-22150 Jomala

Bankförbindelse:
Ålandsbanken Apb
BIC: AABAFI22
IBAN: FI24 6601 0001 2053 35

Registrerings- & FO-nummer
162.951 / FO 1008820-2

Jenna Gestranius
Jenna Gestranius
Sportchef
Kansli, ekonomi, verksamhetsmedel, styrelseärenden, strategiarbete, föreningsutveckling
E-post: jenna@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457345 59 28
Lena Eriksson
Lena Eriksson
Idrottskonsulent
Utbildning, barn- och ungdomsidrott, breddidrott, jämställd och inkluderande idrott, specialidrott, föreningsutveckling och resursbank.
E-post: lena@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457342 19 74
Tobias Sjöblom
Tobias Sjöblom
Idrottskunsulent / Projektledare
Idrottskonsulent samt projektledare för Åland Sport Week
E-post: tobias@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457 347 99 25