Kontakt

Oss besöker du i Idrottens Hus på  Östra Esplanadgatan 7
I centrala Mariehamn. Välkommen!

Faktureringsadress:
c/o Nova Alandia AB
Blomstringevägen 12
AX-22150 Jomala

Bankförbindelse:
Ålandsbanken Apb
BIC: AABAFI22
IBAN: FI24 6601 0001 2053 35

Registrerings- & FO-nummer
162.951 / FO 1008820-2

Annica Östermalm
Annica Östermalm
Vik. Sportchef
Kansli, ekonomi, verksamhetsmedel, styrelseärenden, strategiarbete, föreningsutveckling
E-post: annica@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457345 59 28
Lena Eriksson
Lena Eriksson
Idrottskonsulent
Utbildning, barn- och ungdomsidrott, stipendieprogram, jämställd och inkluderande idrott, föreningsutveckling och resursbank.
E-post: lena@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457342 19 74
Linus Andersson
Linus Andersson
Idrottskonsulent
Starka Barn, skolidrott, idrottsgalan, föreningsutveckling, resursbank, tidtagningsutrustning.
E-post: linus@alandsidrott.ax
Telefon: +358 457342 54 32
Jenna Gestranius
Sportchef (Moderskapsledig)