auditorium
02.04.2024

Idrottstinget 2024

Ålands Idrott kallar medlemsorganisationerna till Idrottsting (årsmöte) 9 april 2024 på Ålands Sjöfartsmuseum med start kl. 18.00. Alla intresserade har rätt att närvara och yttra sig. 

Tomas "Pitchi" Lundberg är inbjuden för att hålla ett litet inspirationsanförande. Annina Berglund, tidigare projektanställd på Ålands Idrott, kommer kort att presentera resultaten från sin utredning. Förutom de stadenliga ärenden föreslås också en uppdatering av de ramar och principer för fördelning av stöd som beslutades om 2021 samt behandlas fokusområden för Ålands Idrott för verksamhetsåren 2024-2025.