Regelverk för fördelning av stöd

Från och med hösten 2021 finns ett nytt Regelverk för fördelning av stöd, och i fördelningen av verksamhetsstödet delas det in i tre delar: verksamhetsstöd bas, verksamhetsstöd aktivitet (riktade stöd) och verksamhetsstöd utveckling. Utöver dessa stödtyper kan uppdragsersättning beviljas för särskilda uppdrag.

Organisationerna ansöker fortfarande (som tidigare) om totalbelopp och lämnar in verksamhetsplan och budget. I enlighet med regelverket beslutas storleken på beviljade stöd.

Läs hela regelverket i bilagan nedan.