GDPR

Från och med den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft, vilken införde starkare skydd för individers personliga integritet och skärpta krav på hanteringen av personuppgifter inom idrottssektorn.

Inom idrottssektorn behandlar vi en omfattande mängd personuppgifter, vilket inkluderar information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Dessa uppgifter används för olika ändamål, såsom att upprätthålla medlemsregister, fördela ekonomiskt stöd och arrangera tävlingar.

Vad innebär GDPR för föreningen? Sammanfattningsvis innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att ni måste identifiera var ni hanterar personuppgifter och utveckla rutiner för deras hantering. En viktig princip är att inom idrottssektorn kan vi aldrig äga våra medlemmars personuppgifter – vi ansvarar för att hantera dem korrekt.

Grunder i GDPR - informationsfilm med Heidi Kullberg