Infotillfälle 1 (dagtid) inför ansökan om bidrag för år 2023

Styrelsen för Ålands Idrott fick på Idrottstinget 2021 förtroendet att utforma ett nytt regelverk för fördelning av stöd som tillämpades första gången vid fördelning år 2022, med en övergångsperiod på två år. Vi informerar om ansökan för år 2023: vilka stöd som kan sökas, samt när och hur de söks och om övergångsprinciperna som gäller för år 2023.

Ansökningsförfarandet är samma som inför 2022. Tillfället är ett av två tillfällen som erbjuds (12 september dagtid samt 14 september kvällstid). Tillfället är inte obligatoriskt utan en möjlighet att för föreningarna att fräscha upp minnet inför ansökan, utbilda nya/fler personer i föreningen att göra ansökningar och/eller få svar på eventuella frågor. 

Målgrupp: Styrelseledamöter, föreningsanställda/administratorer eller andra som gör föreningens bidragsansökan
Tidpunkt: 14.00-15.30
Plats: Park Alandia Hotell, Norra Esplanadgatan 3, 22100 Mariehamn
Anmälan: Till info@alandsidrott.ax senast 05.09.2022

Fler händelser