Kalender

Styrelsemöte

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott sammanträder

Infotillfälle om datainsamlingsverktyg Suomisport och Membra

Målgrupp: Alla medlemsorganisationer (styrelseledamöter, administratörer, föreningsfunktionärer)
Tidpunkt: 1 september kl. 18.00-19.30
Plats: Ålands sjöfarstmuseum, auditoriet
Anmälan: Till info@alandsidrott.ax senast den 26.08.2022

Infotillfälle 1 (dagtid) inför ansökan om bidrag för år 2023

Målgrupp: Styrelseledamöter, föreningsanställda/administratorer eller andra som gör föreningens bidragsansökan
Tidpunkt: 14.00-15.30
Plats: Uppdateras efter sista anmälan
Anmälan: Till info@alandsidrott.ax senast 05.09.2022

Inkludera mera inom idrott och fritid - dag 1

Välkommen på ett två dagars evenemang den 12-13.9.2022 på Åland! Evenemanget är ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott, Ålands Idrott och DUV på Åland. Under de två dagarna får ni tips om hur trygga och tillgängliga idrotts och motionsmöjligheter kan se ut och kännas.

Program Dag 1 : Kom och provkör olika hjälpmedel som du kommer ut i naturen med. På plats kan du även spela gåfotboll och volleyboll, lära dig mer om alternativ kommunikation.

Inkludera mera inom idrott och fritid - dag 2

Välkommen på ett två dagars evenemang den 12-13.9.2022 på Åland! Evenemanget är ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott, Ålands Idrott och DUV på Åland. Under de två dagarna får ni tips om hur trygga och tillgängliga idrotts och motionsmöjligheter kan se ut och kännas.

Program Dag 2 : Under dagen är det möjligt att ta del av aktiviteter inom temat inkluderande idrott och fritid. Kom och provkör olika hjälpmedel som du kommer ut i naturen med. Dessutom hålls flera korta föreläsningar. Mer detaljerad information kommer i augusti.

Infotillfälle 2 (kvällstid) inför ansökan om bidrag för år 2023

Målgrupp: Styrelseledamöter, föreningsanställda/administratorer eller andra som gör föreningens bidragsansökan
Tidpunkt: 17.30-19.00
Plats: Uppdateras efter sista anmälan
Anmälan: Till info@alandsidrott.ax senast 05.09.2022

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Utbildningen vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt.

Mål och syfte: Att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar.
Innehåll: Styrketräning Uthållighetsträning samt Motorik och rörlighetsträning för barn och ungdomar, Långsiktig träningsplanering.

Workshop - Jämställd Idrott

Varför behöver vi arbeta med jämställdhet?

En av föreningsidrottens grundpelare är att idrotten ska vara öppen för alla. Alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter att utöva idrott. En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska även dela inflytande och ansvar. Det innebär att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Värdegrundsutbildning - In or Outside the box

Utbildningen ger dig bra redskap för att jobba med machokultur, jämställdhet, schysst kultur, förebilder.

In or outside the Box är ett material med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till ledare som eftersträvar sunda värderingar i sin träningsgrupp. Inom vissa idrotter vittnar man om machokultur, exkluderande jargonger och oönskade beteenden. Det bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund

24 september 09.30 -15.00

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

6 oktober 18.00 –21.00 samt lördag 29 oktober 9.30 - 17.00

Seniorpower - styrketräning för äldre

Styrketräning är inte bara för elitidrottare och strandraggare. Forskning visar att styrketräning är minst lika viktig som konditionsträning för att behålla god hälsa och förebygga sjukdom under åldrandet.
Ålands Idrott bjuder in dig som är intresserad av att lära dig mer om Styrketräning för Seniorer. Föreläsningen sammanfattar de senaste forskningsrönen inom äldres hälsa.

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Leda barn och unga med NPF diagnoser

Den förutsägbara ledaren

Föreläsningen ger dig möjlighet att fylla på med kunskap och inspiration om hur du bemöter barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Den förutsägbara ledaren bygger på hur du ska lyckas i ditt ledarskap genom att använda verktyg som bygger på framförhållning, struktur och tydlighet vilket passar alla barn och ungdomar, men barn och ungdomar med NPF behöver det mer.