Kalender

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller
om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån din
fortsatta tränarroll.

Deadline Ansökan om verksamhets-, investerings- och coronastöd

Senast 15.10.2021 kl. 16:15 ska ansökan om verksamhets- och investeringsstöd vara inlämnad på Landskapsregeringens e-blankett. Samma deadline gäller för coronastöd som skickas till info@alandsidrott.ax.

Utbildning - Nöd Första Hjälp

Kursen i första hjälp ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att hjälpa i nödsituationer och vid vanliga sjukdoms- och olyckssituationer.

Höstens Idrottspass - Machokultur och värdegrund

Föreläsningen kommer att ge inspiration och hjälp att starta värdegrundsarbetet i den egna föreningen.

Höstens Idrottspass - Kön spelar roll, Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Digital föreläsning som skall ge en hjälp till att utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringen i er förening.

Sömn och Prestation

En föreläsning om sömn och dess påverkan på prestation och välmående.