Kalender

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare.

10 februari 18.00 –20.00 samt lördag 19 mars 9.30 - 17.00

Informationstillfälle om specialidrott på gymnasiet

Ålands Idrott samt idrottslärarna på Ålands Lyceum bjuder in dig som går i nian till en informationsträff om specialidrotten.

Ansökan till Specialidrott

Ansökan om specialidrott för sökande till Gymnasiet inlämnas till Ålands lyceum eller Yrkesgymansiet illsammans med studieplanen den 15.03.2022