Equal rights
18.08.2022

Workshop - Jämställd Idrott

Varför behöver vi arbeta med jämställdhet?

En av föreningsidrottens grundpelare är att idrotten ska vara öppen för alla. Alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter att utöva idrott. En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska även dela inflytande och ansvar. Det innebär att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Medlemsorganisationer som skall söka verksamhetsmedel kommer från och med 15.10.2022 att behöva lämna in jämställdhetspolicy inklusive handlingsplan. Därför bjuder vi in till en kväll där det ges möjligheter att lyfta och dryfta tankar och funderingar hur din egna förening kan jobba, få input på hur andra tänker. Det kan vara lättare att komma igång tillsammans med andra.