20.01.2022

Undantag för seniorlag i seriespel 21.1-3.2.2022

Som tillägg till vad som meddelades i måndags så har alltså Ålands Landskapsregering möjliggjort för åländska lag (över 18 år) som spelar i seriespel i Sverige att träna och ha seriematcher på Åland (utan publik). Det är viktigt att det inte får vara publik och gällande träning så måste man tänka på säkerheten och undvika trängsel, t.ex. ska lagen inte träna samtidigt som barn- och ungdomar.

Landskapsregeringen beslutar att med stöd av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) utge en rekommendation om att inte anordna privata tillställningar samt en rekommendation om att inte anordna hobbyverksamheter inomhus, med undantag för hobbyverksamheter för barn och unga samt för deltagande i idrottsserie som inte kan skjutas upp.

Beslutet träder i kraft 21.1.2022 och upphör 3.2.2022 klockan 24:00.

Hela beslutet finns nedan.