Idrottstinget 2023
27.03.2023

Idrottstinget 2023

Kom med och gör din idrotts röst hörd.

I höst genomförs lagtings- och kommunalval på Åland. Vi vill samla medlemsorganisationernas åsikter och synpunkter inför det fortsatta politiska påverkansarbetet. Därför finns ”Vad vill idrottsrörelsen?” som en punkt på agendan.  

Med utgångspunkt i det som kommer fram skapas ett material som Ålands Idrott under våren för fram till de olika partiernas representanter. Syfte ät att kunna påverka den kommande idrottspolitiken.

Vad behöver idrottsrörelsen för att fortsätta vara den starka samhällsaktör som vi är med våra 13 000 medlemmar? Vilka är de viktigaste idrottspolitiska frågorna? Vilka förutsättningar behöver förändras eller förbättras?

Det nuvarande idrottspolitiska programmet för Åland skrevs för 2018-2022.

Idrottspolitiskt program 2018-2022