Föreningutveckling
22.08.2023

Vill du ge input?

Under hösten pågår en utredning av hur Ålands Idrott på bästa sätt kan ge service till sina medlemmar.

Det inledande arbetet har riktat sig mot verksamhetsledare och styrelse i föreningar och förbund, men vi vill också höra från andra eldsjälar.

Därför håller vi ett tillfälle öppet för dig som har tankar och idéer om hur den åländska idrottsrörelsen skulle kunna utvecklas.

Datumet är 07.09 kl. 17.30 och vi träffas på Idrottens Hus. Anmälan görs till annina@alandsidrott.ax senast den 01.09. 

Antalet platser är begränsat så anmäl dig redan nu - välkommen!