Coronavirus
13.01.2022

Specialgruppstillstånd för besökande idrottslag

Medlemsorganisationer kan söka specialgruppstillstånd för besökande lag inför deras ankomst till Åland. Nedan hittar du anvisningar för hur du gör en ansökan. De anländande personernas namn, nationalitet och födelsedatum ska anges.

Ett e-postmeddelande med det utfärdade tillståndet gäller som tillstånd och resenären måste visa upp en kopia vid gränskontrollen.

Anvisningar om gränsövergång (Corona) | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Specialgrupper som exempelvis företrädare för kultur, idrott eller näringslivet, kan tillåtas inresa i landet när det är motiverat att personerna eller grupperna av personer kommer in i landet. Sådana uppgifter är uppgifter som är nödvändiga särskilt för att trygga återhämtningen, ny tillväxt eller verksamhetsbetingelserna på lång sikt inom en bransch.

Ansökningar som gäller specialgrupper skickas direkt till Gränsbevakningsväsendet per e-post (rajavartiolaitos@raja.fi). Ansökan lämnas in av parten som bjuder in gruppen.

Ansökningarna ska innehålla en motivering till verksamhetens nationella betydelse och till att andra förfaringssätt inte kan följas samt med vilka åtgärder hälsosäkerheten säkerställs. En arbetsgivare eller annan aktör som bjuder in en person eller grupp ska för dem lägga fram en egen åtgärdsplan för hälsosäkerheten som tar hänsyn till de nationella anvisningarna.

Om man i fråga om hälsosäkerhetsåtgärderna iakttar minst gällande nationella rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna behövs inget separat utlåtande från hälsovårdsmyndigheterna om dessa åtgärder i ansökan. I de fall där man i de hälsosäkerhetsåtgärder som presenteras i ansökan föreslår avvikelser från gällande rekommendationer eller det i övrigt är fråga om en avvikande ansökan (t.ex. stor gruppstorlek eller flera separata grupper) ska ett separat utlåtande från den lokala (kommunens eller sjukvårdsdistriktets) smittskyddsmyndigheten bifogas ansökan.

Ansökningarna skickas från Gränsbevakningsväsendet till de ansvariga ministerierna samt vid behov Institutet för hälsa och välfärd eller den regionala hälsovårdsmyndigheten för utlåtande. När Gränsbevakningsväsendet har fått utlåtandet drar verket utifrån ansökan upp riktlinjer för nödvändigheten med inresan och informerar sökanden om dessa riktlinjer. 

Det slutliga beslutet om inresa fattas i gränskontrollen.

I praktiken innebär detta att specialgruppen undantas inresekraven som just nu (till och med 16.01.2022) är:

  • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
  • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
  • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
  • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
  • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

För uppdaterad information, besök Gränsbevakningens hemsida.

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Man behöver bekanta sig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland: Resor och coronaviruspandemin - THLI länken finns bland annat information om hälsosäkerhetsåtgärder efter gränskontrollen, alltså t.ex. uppvisande av intyg, coronavirustest, hälsokontroller och andra åtgärder som gäller resenären efter gränskontrollenHälsosäkerhetsåtgärderna gäller oberoende av vad som krävs av resenärerna i samband med gränskontrollen. 

Just nu (13.01.2022) står det bland annat att det är allra enklast och smidigast att resa med coronaintyg. Om man har ett intyg om full vaccinationsserie eller genomgången covid-19-sjukdom behöver man inte genomgå coronavirustest på gränsen.

Det finns undantag för trafik mellan Åland och Sveriges Norrtälje kommun för att underlätta inresan till landet i situationer där inresan till Finland är regelbunden eller etablerad på annat sätt. Från och med den 17:e januari har det nu blivit preciserat, att undantaget ej gäller personer som bor i Sverige utanför Norrtälje kommun trots regelbundna resor via Kapellskär eller Grisslehamn.

Om det är fråga om en serie eller dylikt och laget reser denna väg flera gånger under säsongen kan detta undantag eventuellt godkännas men även då så görs beslutet vid gränskontrollen grundande på de aktuella omständigheter som råder. En ansökan för specialgrupper är enligt Gränsbevakningen en mycket säkrare lösning.

OBS! Viktigt att alltid kolla den senaste informationen i länkarna ovan.