22.04.2022

Sommarjobb

Vad är sommarpraktikant 2022?
Det är ett projekt med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 –2020, Europeiska socialfonden. 
Projektet leder till att 160 åländska ungdomar födda år 2004, 2005 eller 2006 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet. Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar födda 2004-2006 att få ett sommarjobb under sommaren 2022.

Är du intresserad att söka sommarjobb eller behov av att anställa sommarjobbare kan du läsa mer via denna länk