Linus Andersson är Ålands Idrotts nya Idrottskonsulent
16.08.2021

Ordinarie idrottskonsulent

Ett starkt intresse för träning och hälsa har för hans del lett till över 10 års arbete som tränare inom barn och ungdomsidrott och hans idrottsliga erfarenhet härstammar främst ifrån seglingen där han själv tävlat under många års tid. Linus har nyligen återvänt till Åland från sina studier vid tränarprogrammet på Örebro Universitet och benämner idrottandets goda hälsoeffekter som en hjärtefråga i det kommande arbetet på Ålands Idrott.