Kostnadsersättning för PRC tester
09.09.2022

Kostnadsersättning för Covid-19 tester vid värdetävlingar

Ålands Idrott (ÅI) har den 30.08.2022 beslutat att ge förbundets medlemsföreningar möjligheten att för sina medlemmar (idrottare) ansöka om kostnadsersättning, administrerat av ÅI, för covid-19-tester som de behövt eller kommer behöva för att delta i tävlingar på NM-, EM- och VM-nivå under 2022.

Syfte med stödet

Syftet är att ge åländska idrottare förutsättningar att kunna fortsätta bedriva tävlingsidrott trotts att en del tävlingar ställer krav på PCR-test.

Förhandsanmälan och ansökan

För tävlingar innan den 30 september söks ersättningen i efterhand av medlemsorganisationen. För tävlingar efter den 30 september så bör också en förhandsanmälan göras. Förhandsansökan skall innehålla vilken/vilka idrottare som innefattas samt datum för tävlingen som kräver testet.

Förhandsanmälningar skickas per e-post till info@alandsidrott.ax snarast möjligt, dock senast före de första testerna.

Ansökningar om ersättning skickas per e-post till info@alandsidrott.ax i efterhand för årets tester och intyg, dock senast 31.12.2022. Varje ansökan ska innehålla verifiering av kostnaderna med hänvisning till vilka matcher/tävlingar det berör, samt bankkonto för utbetalning.

Förmånligast möjliga test ersätts till 100 %. Om dyrare test än nödvändigt har valts så ersätts kostnaden som motsvarar det förmånligaste alternativet.

Beslut och utbetalning

Beslut och utbetalning görs inom en månad efter redovisning. Utbetalning sker till av organisationen angivet bankkonto.

Villkor

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende innehåller uppenbara felaktigheter, får ÅI, efter att ersättningsmottagaren getts tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. Finner ÅI att ett beslut som ÅI meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska ÅI ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir en nackdel för ersättningsmottagaren.

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter, får ÅI besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

Frågor
Vid frågor, kontakta sportchef Jenna Gestranius per telefon +358 (0) 457-345 59 28 eller e-post jenna@alandsidrott.ax