logo2
24.02.2022

Idrottstinget 2022

Ålands Idrott kallar medlemsorganisationer till ordinarie förbundsmöte, Idrottstinget, tisdagen den 29 mars kl. 18:00 på Ålands Sjöfartsmuseum.

Medlemsorganisation som önskar att något ärende skall upptas på föredragningslistan till ordinarie förbundsmöte, skall skriftligen anmäla därom till styrelsen, senast två (2) veckor före mötet. Frågor av ekonomisk natur skall endast avgöras om de finns upptagna på föredragningslistan.

Andra kallelsen kommer senast sju (7) dagar före mötet, varvid de ärenden som upptas till behandling tillkännages.

Vid frågor går det bra att kontakta förbundskansliet, via e-post: annica@alandsidrott.ax eller telefon 0457-345 59 28.