nordic
26.09.2022

De nordiska idrottsorganisationerna tar ställning

"De nordiska ländernas representanter är eniga i frågan och anser att ett gemensamt ställningstagande är viktigt. Man vill uppmana samtliga internationella idrottsorganisationer att fortsätta utesluta ryska och belarusiska idrottare och ledamöter"

- Jenna Gestranius, sportchef för Ålands Idrott