Coronavirus
31.01.2022

Coronaviruset och idrottsrörelsen 31.1.2022

Ålands Landskapsregering presenterade idag 31.1.2022 en plan för att fasa ut de begränsningar som nu gäller. Beslut om det första steget tas på torsdag, och "det mesta, om inte allt" kommer att gälla från fredag 4.2.2022.

Avrådan från hobbyverksamhet inomhus kommer att tas bort även för vuxna, och istället rekommenderas maximalt 20 personer. Undantagen för barn och unga samt för lag i seriespel som inte kan skjutas upp gäller fortsättningsvis. Även för privata tillställningar inomhus kommer rekommendationen om maximalt 20 personer att gälla. Offentliga tillställningar inomhus kommer att tillåtas för maximalt 20 eller 50 personer beroende på om det räknas som hög- eller lågriskevenemang. Till lågriskevenemang räknas tillställningar med anvisad sittplats och där LR:s uppdaterade anvisningar följs.

Också rekommendationen om distansarbete upphör att gälla, vilket innebär att dörren till Idrottens hus kommer att vara öppen som vanligt från och med fredag 4.2.2022.

Se hela pressinformationen 31.1.2022 här.

Myndigheterna informerar ofta och ändrar sina rekommendationer och restriktioner vid behov. Följ myndigheternas rekommendationer, var beredda på snabba omställningar och överväg för- och nackdelar utifrån era egna förutsättningar.

Övrig info/att tänka på: