26.11.2021

Ansökan till Specialidrott

Ålands Idrott erbjuder i samarbete med 15 idrottsorganisationer och Ålands Lyceum samt Yrkesgymnasiet idrottare möjligheten att bedriva träning på skoltid.
Eleverna som har specialidrott har möjlighet att på schemalagd tid träna två pass/vecka.
Ansökan om specialidrott inlämnas till Ålands lyceum tillsammans med studieplanen den 15/3.

Ansökningsblankett