Arbetsannons utredare
17.03.2023

Ålands Idrott söker projektanställning som utredare/administratör

Ålands Idrott vill minska den administrativa bördan för sina medlemsorganisationer och söker därför en projektanställd utredare/administratör som kan kartlägga medlemmarnas behov av service och hjälp.

Som utredare/administratör arbetar du fram förslag på hur denna service kan organiseras på bästa sätt. På grund av arbetets sociala aspekter är det viktigt att du har en god förmåga att knyta kontakter och inhämta information.

I arbetsuppgifterna ingår också att utföra och effektivisera administrativa uppgifter på kansliet, t.ex. forma rutiner, mallar och checklistor. Du är också behjälplig med den ekonomiska uppföljningen av förbundets olika verksamheter.

Du behöver kunna planera och genomföra en ändamålsenlig utredning samt jobba lösningsorienterat. Administrativa färdigheter är ett krav. Utbildning i ekonomi är en fördel i arbetet liksom erfarenhet av att jobba med projekt. Vi förväntar oss initiativ- och organisationsförmåga.

Det finns viss flexibilitet i arbetsupplägget beroende på vilka kvalifikationer sökanden besitter.

 

Om Ålands Idrott:

Ålands Idrottsförbund r.f. är takorganisation för den åländska idrottsrörelsen. Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas arbete, företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen samt att arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utveckling på Åland. Ålands Idrottsförbund r.f. ansvarar till stora delar för fördelningen av landskapsmedel till idrottsrörelsen.

 

Läs mer på AMS hemsida: 

Projektanställning som utredare/administratör | AMS Åland