15.04.2021

80 sökande till sommarjobben för ungdomar

Ansökningstiden för ungdomssommarjobben gick ut den 31 mars och då hade 80 st ungdomar lämnat in ansökningar till de nio olika arbetena.
Inom två veckor skall rekryteringsprocessen vara klar och sedan kommer de som erbjuds sommarjobben att gå en grundutbildning för ledare.