Coronavirus
05.01.2022

Coronaviruset och idrottsrörelsen 5.1.2022

Nya bud från Ålands Landskapsregering!

Även barn och unga avråds nu från deltagande i hobby- och fritidsaktiviteter inomhus. Dessutom ålägger Landskapsregeringen 10-20.1.2022 aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.

Det som tidigare meddelats om att offentliga tillställningar inomhus förbjuds och om avrådan från privata tillställningar inomhus gäller ännu.

Länk till Landskapsregeringens pressinformation

 

REKOMMENDATION OM ATT AVSTÅ FRÅN HOBBY- OCH FRITIDSVERKSAMHET INOMHUS FÖR ALLA (ÄVEN FÖR BARN OCH UNGA) UNDER PERIODEN 6 JANUARI - 20 JANUARI 2022

Alla avråds nu från att delta i hobby- och fritidsaktiviteter inomhus, och barn och unga är därmed ej längre undantagna gällande rekommendationer. Detta gäller under ovanstående period. 

REKOMMENDATION OM ATT PRIVATA TILLSTÄLLNINGAR INOMHUS SKA UNDVIKAS I MÅN AV MÖJLIGHET UNDER PERIODEN 6 JANUARI - 20 JANUARI 2022

Privata tillställningar inomhus ska undvikas i mån av möjlighet under ovanstående period. 

BESLUT OM ATT FÖRBJUDA OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR PÅ ÅLAND UNDER PERIODEN 6 JANUARI - 20 JANUARI 2022
Förkortad text, beslutet i sin helhet hittar du här.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds under ovanstående period. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av landskapsregeringens beslut.  

Vad räknas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst?

BESLUT OM ANVÄNDNINGEN AV UTRYMMEN FÖR KUNDER OCH DELTAGARE UNDER PERIODEN 10 JANUARI - 20 JANUARI 2022
Förkortad text, beslutet i sin helhet hittar du här.

Landskapsregeringen ålägger under ovanstående period aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. 

Detta gäller en mängd olika utrymmen för kunder och allmänhet (exempelvis idrottsutrymmen). Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte i beslutet. Beslutet tillämpas inte på professionell idrott.

Beslutet gäller oberoende av kundantal för utrymmen som används för t.ex. idrotts-, motions- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

ÖVRIG INFO/ATT TÄNKA PÅ:

  • Myndigheterna informerar ofta nu under spridningsfasen och ändrar sina rekommendationer och restriktioner vid behov. Följ myndigheternas rekommendationer, var beredda på snabba omställningar och överväg för- och nackdelar utifrån era egna förutsättningar.
  • Länk till Ålands Landskapsregerings senaste pressinformation, skriftliga information med anledning av coronaviruset samt beskrivning av offentliga tillställningar och sammankomster.
  • Kom ihåg att alla bör stanna hemma, och testas, även vid lindriga sjukdomssymtom.
  • Tänk på god handhygien, att skydda munnen vid hosta och nysningar samt begränsa onödig direkt fysisk kontakt med andra.
  • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas på allmän plats inomhus för alla som fyllt 12 år då man inte kan hålla avstånd. 
  • Distansarbete rekommenderas om möjligt.
  • För att få uppdaterad information om vad som gäller för resor till Finland kan ni besöka Gränsbevakningens hemsida.
  • För att få uppdaterad information om vad som gäller för resor till Sverige kan ni besöka Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hör av er vid frågor!