Seniorpower - styrketräning för äldre

Styrketräning är inte bara för elitidrottare och strandraggare. Forskning visar att styrketräning är minst lika viktig som konditionsträning för att behålla god hälsa och förebygga sjukdom under åldrandet.
Ålands Idrott bjuder in dig som är intresserad av att lära dig mer om Styrketräning för Seniorer. Föreläsningen sammanfattar de senaste forskningsrönen inom äldres hälsa.

Föreläsare
Mikhail Tonkonogi
Datum
27 okt Kl. 18:30 - 21:00
Pris
10.00€
Plats
Återkommer med plats

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott