Utbildning - Trygg Idrott

 I samarbete med Ålands idrott kommer en kväll arrangeras där du får ta del av ett nytt material för dig som ordnar organiserad verksamhet för barn och unga! ”Trygghetslåda idrott” innehåller material för att främja en trygg idrottsgemenskap. I lådan finns praktiska material för att stärka gruppgemenskapen, stöda förebyggande och ingripande metoder mot kränkningar och mobbning samt symbolstöd för att inkludera flera i verksamheten.

De praktiska verktygen i trygghetslådan kan användas i den dagliga fritidsverksamheten; på träningar, under föräldra- eller tränarträffar och styrelsemöten. Under lanseringsturnén av trygghetslådan får deltagarna information om lådans innehåll och får med sig en låda, allt detta kostnadsfritt! Folkhälsan har fått understöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att framställa materialet. Materialen i lådan har utvecklats i ett samarbete med stiftelsen Friends i Sverige.

Till anmälan