Trygg Idrott

Folkhälsan erbjuder idrottsföreningar på Åland en möjlighet att få ta del av Trygghetslåda idrott – för föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott.

I samarbete med Ålands idrott kommer en kväll arrangeras där du får ta del av ett nytt material för dig som ordnar organiserad verksamhet för barn och unga! ”Trygghetslåda idrott” innehåller material för att främja en trygg idrottsgemenskap.

När?
20 sep 18:00 till 20:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Karin Storbacka
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.