Infotillfälle om datainsamlingsverktyg Suomisport och Membra

Med start senast den 1.1.2023 behöver aktivitetsdata (träningsstatistik) från Er förening finnas tillgängligt i antingen Membra eller Suomisport för erhållande av verksamhetsstöd aktivitet. Detta beslöt ÅIs styrelse den 21 juni 2022. Datainsamlingsverktygen kommer att underlätta bidragsansökningarna i framtiden. 

På detta infotillfällen informerar Ålands Idrott om bakgrund och vad som gäller framöver samt finns båda systemens representanter och berättar om möjligheterna med respektive system och hur de kan underlätta er föreningsadministration och -vardag. Efter tillfället ska Er förening ha bättre uppfattning om vilket system som tjänar föreningen bäst. 

Målgrupp: Alla medlemsorganisationer (styrelseledamöter, administratörer, föreningsfunktionärer)
Tidpunkt: 1 september kl. 18.00-19.30
Plats: Ålands sjöfarstmuseum, auditoriet
Anmälan: Till info@alandsidrott.ax senast den 26.08.2022

Fler händelser

TRY IT