Fysisk träning för ungdom

Träning med den egna kroppen som verktyg. Din kropp har du alltid med dig så det är viktigt att ge möjligheter till fysisk utvecklande träning i olika miljöer för idrottare oavsett idrottsgren. Hur kan vi träna fram och bygga atleter oavsett idrott? Dagen innehåller teori och många praktiska övningar där ni som deltagare får möjligheten att prova träningen på den egna kroppen. Allsidig träning som både skadeförebyggande och utvecklande för  idrottarna.

Dag 2 med fokus på ungdom.

Fysisk träning för ungdom

Fler händelser

TRY IT