Åland 100

I landskapets budget för år 2021 fanns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år som Ålands Idrott hade till uppgift att fördela.

Stödet gällde aktiviteter och projekt inom idrotts- och motionsrörelsen under jubileumsåret som syftar till att under perioden 9 juni 2021 - 9 juni 2022 fira, hedra och uppmärksamma Åland 100 år. Devisen för Åland 100 är ” Hundra år av egensinne”. 

Nyckelord för firandet är: tillgänglighet, delaktighet, hållbarhet (alla kan blomstra på fredens öar), havet.

Ålands Idrott möjliggjorde för idrottsorganisationer att söka om detta projektstöd genom två ansökningsomgångar  21 mars samt 7 juni 2021.
Totalt inkom 18 projektansökningar. Följande 14 projekt har erhållit stöd.