Projekt

Verksamhetsstöd utveckling är en tidsbegränsad stödform för bland annat projekt. Det kan handla om satsningar på specifika målgrupper eller områden för att utveckla idrotts- och motionsrörelsen i önskad riktning. 

För år 2022 och 2023 är de beslutade fokusområdena som prioriteras för projekt följande:
• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten
• Jämställd, inkluderande och trygg idrott
• Samsyn mellan idrotter
• Hållbarhet
• Återstart efter pandemin

Ansökningstider är 15 oktober kl. 16:15 samt 15 februari och 15 juni.