Ålands Idrott

Nyheter

Åland 100
25.05.2022

Ålandsstafetten - idrott för alla 11.6 kl. 12-14

Samla ihop ett gäng på fem personer och delta i den roliga idrottsstafetten för att fira Åland 100/Hälsans år. Det är gratis att delta, och alla kan vara med, t.ex. kompis-, familje-, släkt-, förenings- och företagsgäng. Varje person ska delta i minst två stationer där idrottsutmaningar på varierad nivå och ett roligt sätt väntar.

22.04.2022

Sommarjobb

Vad är sommarpraktikant 2022?
Det är ett projekt med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 –2020, Europeiska socialfonden. 
Projektet leder till att 160 åländska ungdomar födda år 2004, 2005 eller 2006 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet. Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar födda 2004-2006 att få ett sommarjobb under sommaren 2022.

07.04.2022

Anders Ingves och Erica Öström invalda i styrelsen

Idrottstinget hölls 29.3.2022. Stadgeenliga ärenden behandlades och som övriga ärenden godkändes förslag till nya stadgar som nu ska skickas in och godkännas hos Patent- och registerstyrelsen, samt att styrelsen redogjorde för fördelning enligt nytt regelverk och svarade på frågor. I samband med tinget hölls även information om jämställdhetspolicy inkl. handingsplan som ska lämnas in senast i samband med höstens ansökan om verksamhetsstöd.

Thomas Sjöman och Edgar Vickström tackades av för sitt styrelsearbete medan ny ordförande Anders Ingves och ledamot Erica Öström valdes in.

Ålands Idrotts nya ordförande - Anders Ingves
21.03.2022

Välkommen till Idrottstinget 29.3.2022!

Här hittar du möteskallelse inklusive agenda, valberedningens förslag och fullmakt, samt bilagor inför ordinarie förbundsmöte 29.3.2022 kl. 18:00 på Ålands Sjöfartsmuseum.

Varmt välkommen!

logo2